Beschermingsbewind is uitgesproken, en nu?

Beschermingsbewind is uitgesproken, en nu?

Post
De Beer Bewind stelt bij beschermingsbewind geen postblokkade in, dit is wettelijk gezien niet mogelijk. Wordt De Beer Bewind tot uw bewindvoerder benoemd, dan zal uw bewindvoerder alle instanties waar u mee te maken heeft zoals bijvoorbeeld uw werkgever, de belastingdienst en uw verhuurder schriftelijk verzoeken om het postadres te wijzigen en de post aan De Beer Bewind te sturen. Het is mogelijk dat enkele instanties het nieuwe postadres niet of niet correct heeft verwerkt, hierom zal u indien u toch nog post ontvangt deze direct door moeten sturen aan De Beer Bewind, er zal dan nogmaals contact worden gezocht met de betreffende instantie.

Uw inkomen en vaste lasten
Als u onder bewind staat bij De Beer Bewind, dan heeft u hier een rekening. Al uw inkomsten komen op deze bankrekening binnen. Denk hierbij niet alleen aan uw salaris of uitkering maar ook aan belastingteruggave, kinderbijslag en vakantiegeld. Deze rekening wordt beheerd door De Beer Bewind. Zodra uw inkomen op deze rekening is gestort, zal De Beer Bewind ervoor zorgen dat al uw vaste lasten worden betaald. Denk hierbij aan de huur en ziektekostenpremie. Op uw eigen rekening ontvangt u iedere week huishoudgeld om bijvoorbeeld boodschappen van te doen.

Aanvragen van voorzieningen en verzekeringen
De Beer Bewind zal uw belastingaangifte en kwijtscheldingen voor gemeentelijke belastingen verzorgen. Ook zullen voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of huurtoeslag voor u aangevraagd worden. De Beer Bewind zal erop toezien dat u alle noodzakelijke verzekeringen heeft.

Kinderen
Indien u kinderen bij u heeft inwonen kan De Beer Bewind Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds voor u aanvragen indien u hiervoor in aanmerking komt.

Schulden regelen
Heeft u schulden? De Beer Bewind helpt u hierbij door contact te leggen met de schuldeisers en betalingsafspraken te maken. Indien dit niet genoeg blijkt, helpt De Beer Bewind met aanvragen en opstarten van een schuldregeling.

Verantwoording aan kantonrechter
De Beer Bewind staat onder toezicht van de kantonrechter en moet ieder jaar verantwoording afleggen.

Let op! De Beer Bewind kan niets doen aan uw schulden zolang het beschermingsbewind niet is opgestart! Dreigt afsluiting van gas, elektra of water, of huisuitzetting? Laat dit zo snel mogelijk aan De Beer Bewind weten. Er kan geprobeerd worden uitstel te vragen.


 

 

 

 

De Beer Bewind vof
Postbus 3
5400 AA Uden

telefoon 0413 230230
ma t/m do bereikbaar
van 09.00 - 11.00 uur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.debeerbewind.nl

Bezwaar- en Klachtenreglement
KVK 67098894
BTW NL8568.29.754.B01