Wat wordt er van u verwacht?

Wat wordt er van u verwacht?

De Beer Bewind helpt u bij het aanvragen van beschermingsbewind, maar hiervoor is veel informatie van u nodig. Om de aanvraag voor beschermingsbewind in te dienen dient u het intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Aan de hand van de informatie op dit intakeformulier zal een Plan van Aanpak gemaakt worden. U zal dit per post binnen 2 weken na uw intake gesprek ontvangen. Dit dient u zo snel mogelijk ondertekend retour te sturen. Het Plan van Aanpak zal tegelijk met de aanvraag voor beschermingsbewind ingediend worden.

Zodra beschermingsbewind is uitgesproken zal u een brief krijgen van De Beer Bewind met het verzoek informatie aan te leveren. Deze informatie dient u te verzamelen en aan te leveren. Het gaat hierbij om papieren van uw inkomsten en uitgaven, maar ook bankafschriften en eventuele brieven van schuldeisers.

Wijzigingen doorgeven
Als er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke en/of financiële situatie is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk door geeft aan De Beer Bewind. Een voorbeeld van een persoonlijke wijziging is de geboorte van een kind of een verhuizing. Een voorbeeld van een financiële wijziging is als u verandert van werkgever.

Let op! De Beer Bewind kan beschermingsbewind pas aanvragen als alle papieren zijn ontvangen. 

 

 

 

De Beer Bewind vof
Postbus 3
5400 AA Uden

telefoon 0413 230230
ma t/m do bereikbaar
van 09.00 - 11.00 uur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.debeerbewind.nl

Bezwaar- en Klachtenreglement
KVK 67098894
BTW NL8568.29.754.B01