Professionals

Ik ben een professional

Als u een cliënt vanuit een hulpverlenende instantie begeleid op financieel gebied, zult u hier vermoedelijk eigen ideeën en verwachtingen bij hebben. Deze kunnen enigszins afwijkend zijn van de ideeën en verwachtingen van De Beer Bewind. Zodra uw cliënt bij De Beer Bewind onder beschermingsbewind komt te staan, zal De Beer Bewind samen met u zoeken naar een passende werkwijze voor de cliënt die zowel aansluit bij uw ideeën en verwachting, als die van De Beer Bewind.

Is de cliënt vanuit een hulpverlenende instantie doorverwezen, dan is het toch mogelijk dat u als hulpverlener inzage krijgt in de financiële situatie van de cliënt die bij De Beer Bewind onder bewind staat. Voor deze inzage zal de cliënt toestemming moeten geven middels een ondertekend toestemmingsformulier.

Indien de cliënt dit goed vindt, raden wij u aan om aanwezig te zijn tijdens het intakegesprek. Hier kunt u kennis maken met De Beer Bewind en de bewindvoerder van uw cliënt. Tevens kunt u tijdens dit gesprek uw cliënt ondersteunen.

De Beer Bewind vof
Postbus 3
5400 AA Uden

telefoon 0413 230230
ma t/m do bereikbaar
van 09.00 - 11.00 uur

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.debeerbewind.nl

Bezwaar- en Klachtenreglement
KVK 67098894
BTW NL8568.29.754.B01